mehmet_ertas_insaat

Türkiye’de yeraltı atom patlamalarından hangi kurum sorumlu?

Nasıl Birleşmiş Milletler‘de ve Amerika Birleşik Devletleri‘nde sivil atom patlmalarından sorumlu kurumlar varsa, diğer devletlerlede resmen sorumlu kurumlar ve şahıslar var. Türkiye’de önce Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve şimdi ise..

kafkas_reklam yeliz

Nasıl Birleşmiş Milletler‘de ve Amerika Birleşik Devletleri‘nde sivil atom patlmalarından sorumlu kurumlar varsa, diğer devletlerlede resmen sorumlu kurumlar ve şahıslar var.

Türkiye’de önce Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve şimdi ise Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK).

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye_Atom_Enerjisi_Kurumu

Atom Enerjisi Komisyonu 1956 yılında 6821 sayılı Yasa ile Başbakanlık’a bağlı olarak Ankara’da kurulmuştur.[1] 1982 yılında 2690 sayılı Yasa ile Başbakan’a bağlı olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu adı ile yeniden yapılanmıştır.[2]
[3]

1956 yılında devlet bütçesine bir araştırma reaktörünün kurulması ve ilk masraflarını karşılamak amacı ile 760.000 TL (~ 270.000 $) tahsisat konmuş ve İstanbul’da Küçükçekmece Gölü kenarında şimdiki arazi istimlak edilmiştir. 1957 yılında nükleer bilimlere ait deneysel çalışmaları yapmak üzere TR-1 Araştırma reaktörü için müracaat eden 5 firmadan “American Machine Foundary (AMF)” firmasına “anahtar teslimi” usulüne göre TR-1 Reaktörü yapımı ihale edilmiştir. TR-1 Reaktörü 1959-1962 yılları arasında bu merkezde inşa edilmiş, ilk kez 6 Ocak 1962’de kritik olmuş ve 27 Mayıs 1962’de işletmeye açılmıştır. Projeye, kenarında bulunduğu göle izafeten 1960 yılında “Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi” adı verilmiştir. Reaktör bina inşaatı 2 Kasım 1960’ta, laboratuvar ve atölye kanadı Nisan 1961’de bitmiş ve ilk personel tayinleri Temmuz 1961’de yapılmaya başlanmıştır.[3]

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, 28 Mart 2020 tarihli 31082 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kapatılmış olup tüm görev ve yetkileri Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumuna devredilmiştir.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye_Enerji,_N%C3%BCkleer_ve_Maden_Ara%C5%9Ft%C4%B1rma_Kurumu

TENMAK, 28 Mart 2020 tarihli ve 31082 sayılı resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloji alanında hizmet etmek, Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak ve sürekli kılmak, inovasyon ihtiyacını karşılamak, yeni ürünlerin üretimini ve var olanların geliştirilmesini sağlamak, araştırmacılara bilimsel ortam temin etmek, kamu ve özel hukuk kişileriyle iş birliği içinde bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak, bu araştırmaları koordine etmek, teşvik etmek, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak, bilimsel, teknik ve idari çalışmaları yapmak, yaptırmak, düzenlemek, desteklemek, iş birlikleri kurmak ve koordine etmek amacıyla kurulmuştur. Yine aynı kararname ile kapatılan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü ve Nadir Toprak Araştırma Enstitüsü‘nün görevlerini devralmıştır.[1]

Türkiye PNET’yi imzalayan, nükleer patlayıcıları üreten, yerleştiren ve patlatan ve bu uygulamarda bilgilendirilen taraf olmadığı için, sorumluluk sadece yüzeyseldir. So karar hükumetin elinde olsada, yeraltı nükleer patlamaları mümkün olduğu kadar incelemesi ve sonunda imzalaması gereken şahıslar TENMAK ve bağlı enstitülerde idari görev sahibi olanlardır.

TENMAK’ta “Barışçıl Nükleer Patlamaları” ile ilgili şahıslar:

TENMAK: Yönetim (Liste kopye tarihi: 23.03.2023)
https://www.tenmak.gov.tr/kurumsal/ust-yonetim.html

TENMAK Başkanı: Prof. Dr. Abdulkadir BALIKÇI 

Gökhan EROĞLU – Denetim Hizmetleri Koordinatörü Fatih Şükrü KURHAN – Hukuk Hizmetleri Koordinatörü Burhan DOĞAN – Radyoaktif Atık Yönetimi Koordinatörü

Funda AKER- Araştırma Geliştirme Grup Sorumlusu.

Fulya GÜLLÜOĞLU- Radyoaktif Atık İsleme ve Depolama Tesisi Grup Sorumlusu. Berna YÜKSEL – Uluslararası İlişkiler Koordinatörü

– Sibel ÜNLÜ – Avrupa Birliği Programları Grubu Sorumlusu

– Gonca KOLUKISA – İkili ve Çoklu İlişkiler Grubu Sorumlusu

– Berna ÖZYARDIMCI – Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Grubu Sorumlusu

TENMAK Başkan Yardımcısı: Kadim BUDAK

 Güzen HOŞGÖR ERSÖZ – Destek Programları Koordinatörü

– Ayça AYLANGAN – Enerji ve Nükleer Programları Grubu Sorumlusu

– Serdar ÇULHA – Maden Teknoloji Programları Grubu Sorumlusu

– Serhat YILDIZ – Yurtiçi ve Yurtdışı Burslar Grubu Sorumlusu

– Perihan TUĞ – Mali Denetleme Grubu Sorumlusu Dr. Harun Türker KARA – Endüstriyel İlişkiler ve Sözleşmeler Koordinatörü

– Sema ÜNVER – Sürdürülebilirlik ve Kalite Grubu Sorumlusu

– Mustafa Safa GÖKTAŞ – İş ve Ekosistem Geliştirme Grubu Sorumlusu

– Serpil SUSUZ – İşbirlikleri ve Endüstriyel Sözleşmeler Grubu Sorumlusu

– Şerife AKYILDIZ – Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme Grubu Sorumlusu Dr. Celal ERBAY – Enerji ve Teknoloji Politikaları Koordinatörü

– Özlem ÖNENÇ – Veri Analizi ve Raporlama Grubu Sorumlusu

– İrem IŞIK ÇETİN – Uluslararası AR-GE Programları Grubu Sorumlusu

– İrem IŞIK ÇETİN – Ar-Ge Politikası ve Stratejisi Grubu Sorumlusu Mustafa KARLI – Akademi ve Yayınlar Koordinatörü

– Ahmet Ümit ŞAHİN – Akademi Grubu Sorumlusu

– Semra ÇAM – Akademik ve Popüler Yayınlar Grubu Sorumlusu

– Doğan BABAYİĞİT – Ölçme ve Değerlendirme Grubu Sorumlusu Gülşen ÖZBEK YÜKSEL – İnsan Kaynakları Koordinatörü

– Süheyla SUNER – Tahakkuk Müdürü

– Aygün YALTIRIK – Özlük İşlemleri Müdürü

– Abdullah CANAT – İnsan Kaynakları Planlama Müdürü

– Arzu HASİPEK – Eğitim ve Gelişim Hizmetleri Müdürü Selma DEMİR – Strateji Geliştirme Koordinatörü

– Necmettin AKYASAN – İç Kontrol Müdürü

– Fatma ŞULAN – Stratejik Planlama ve Geliştirme Müdürü

– Koray GEÇALP – Muhasebe ve Kesin Hesap Müdürü

– Betül DEMİRBAY – Bütçe ve Performans Müdürü Ömer ALTUN – Destek Hizmetleri Koordinatörü

– Özhan ÖNAL – İdari ve Sosyal Hizmetler Müdürü

– Mustafa ÜNLÜ – Koruma ve Güvenlik Müdürü

– Raşit KIRIŞIK – Bakım-Onarım, Yapım ve İşletme Müdürlüğü Bünyamin SUSAR- Proje ve İnşaat Koordinatörü

– Göknil BEBİTOĞLU – Etüt-Proje ve Yapım Birim Müdürü

– Mehmet ÖZGEN – Satın Alma ve Ayniyat Müdürü Osman Gökbörü Han KAZANCI – Bilişim Hizmetleri Koordinatörü

– Şamil KAYA – Yazılım Hizmetleri Müdürü

– Levent BAŞKUŞ – Bilişim Altyapı ve Güvenliği Müdürü Kazım FERAH – Kurumsal İletişim Koordinatörü

– Ekrem SAVAŞ – Kurumsal İletişim ve Tanıtım Müdürü

– Ümit Zeynep USLU – Medya ve Dijital İletişim Müdürü

– Nuran ÇİÇEK – Bilgi Edinme Birimi sorumlusu

Enstitülerimiz

Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü: Prof. Dr. Veysi Erkcan ÖZCAN – Enstitü Başkanı 

Bor Araştırma Enstitüsü: Prof. Dr. Abdulkerim YÖRÜKOĞLU – Enstitü Başkanı 

Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü: Dr. Belma SOYDAŞ SÖZER – Enstitü Başkanı 

Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü: Dr. Ömer Faruk TUNÇBİLEK – Enstitü Başkanı 

Enerji Araştırma Enstitüsü: Dr. Sinan YİĞİT- Enstitü Başkanı

TENMAK Başkanımız Prof. Dr. Abdulkadir BALIKÇI “21’nci Yüzyılda Nükleer Güç Uluslararası Bakanlar Konferansı”nda Ulusal Beyanımızı Sundu

https://www.tenmak.gov.tr/haberler-slide/3406-tenmak-baskanimiz-prof-dr-abdulkadir-balikci-21-nci-yuzyilda-nukleer-guc-uluslararasi-bakanlar-konferansi-nda-ulusal-beyanimizi-sundu.html

Balıkçı, “Türkiye, nükleer enerjinin güvenli, emniyetli ve barışçıl bir şekilde kullanılmasını sağlama hedefine kararlı bir şekilde bağlıdır, nükleer enerji altyapımızı oluşturmak için somut çaba sarf ediyoruz.”

“Türkiye’de yerleşik kurum ve kuruluşlar; nükleer bilim ve teknolojinin enerji, gıda, tarım, sanayi, su yönetimi, insan sağlığı, iklim değişikliği ve çevre alanlarında kullanılmasıyla ülkenin refahını artırmaya odaklanmaya devam edecek. Türkiye’nin IAEA’nın sürekli gelişen koşullar altında güçlü ve dayanıklı bir küresel nükleer iş birliğini teşvik etme çabalarını takdir ediyoruz.”

“Türkiye, nükleer enerjinin ve nükleer teknolojilerin barışçıl uygulamaları için barışçıl kullanımlarını teşvik etmek amacıyla en yüksek standartların sağlanmasında IAEA’ya desteğini bir kez daha teyit ediyor.” diyerek tamamladı.”

Başka soru ve cevaplar için temanın ana sayfasına geri git.


License of Enkidu Gilgamesh – Sharing is Caring!

YUKKON-REKLAM yahya yavuz

YORUMLAR (1)

Sen de yorum yaparak katılım gösterebilirsin  

elit-mantolama

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL