mehmet_ertas_insaat
Yaşam

DİSK İŞÇİ HAKLARI VE TOPLUMSAL ADALET İÇİN SES VERİYOR

Siyasi partilerin değerli Başkan ve yöneticileri Sendika ve Stk’ların Değerli Başkan ve temsilcileri, Sayın Basın Emekçilerimiz hepiniz basın açıklamamıza hoş geldiniz.

DİSK İŞÇİ HAKLARI VE TOPLUMSAL ADALET İÇİN SES VERİYOR
kafkas_reklam yeliz

DİSK/GENEL-İŞ SENDİKASI BALIKESİR ŞUBESİ

BASIN AÇIKLAMASI

Siyasi partilerin değerli Başkan ve yöneticileri Sendika ve Stk’ların Değerli Başkan ve temsilcileri, Sayın Basın Emekçilerimiz hepiniz basın açıklamamıza hoş geldiniz.

Dünya da emperyalistler adına kapitalizm dedikleri bu çürümüş düzenle heryenigün işçi ve emekçinin kanını emmeye devam etmektedirler. Sermayeyi elinde tutanlar varlıklarını ve zenginliklerini arttırırken; yoksulların, Emek gücüyle çalışıp geçinenlerin, dar gelirlilerin, açlık ve sefalete mahkûmiyeti devam etmektedir. Bugün Ülkemizde uygulanmaya devam eden neo liberal politikalar sadece ve sadece patronları çok ve daha çok zengin yapmanın düzeni olmuştur.

Bütün bu gerçeklikler çerçevesinde Emek sınıfı olarak biz çalışıyoruz biz üretiyoruz. ve hakkımızı istiyoruz. İşçi sınıfı ve tüm emekçiler için sosyal güvence, insanca yaşamaya yetecek bir gelir sağlayan güvenceli iş istiyoruz. Yani bizler; insan onuruna yaraşır çalışma hakkı olan 657 sayılı kanunun 4 d maddesine kamu işçisi olarak statümüzün geçirilmesini talep ediyoruz.

Belediye Şirket İşçilerine kadro talebimizi bu gün bu meydandan bir kez daha hep birlikte haykırıyoruz. Kamu işçileri arasında ayrımcılık yapılmasını kabul etmiyoruz. Belediye Şirket işçileri de diğer kamu işçileri gibi hak ettiği kadroyu istiyor. Belediye şirket işçileri de kamu işçisidir. Ayrımcılığı kabul etmiyoruz. Kadroya geçirme yalanıyla belediye şirketlerine geçişleri yapılan yüz binlerce işçinin eşit ücret ve haklar temelinde gerçek bir kadro ve ilave tediye hakkı verilmesini bu meydandan bir kezdaha haykırıyoruz..

Belediyelerde ürettikleri hizmete baktığımızda fiilen gerçekleştirilen tüm işler açısından bütün belediye işçileri devlet işçisidir. Bizler Bu durumu çıplak göz ile görebiliyoruz. Belediye işçileri de devlet eliyle yapılması gereken iş ve işlemleri yapmaktadır. Aralarında nitelikli binlerce çalışanın olduğu belediye şirket işçileri ve Belediye işçileri de memurlar gibi devlet adına imza atmalı. Hükümetin verdiği genel hak ve menfaatlerden yararlanmalıdır. Tekrar ediyoruz: belediye şirket işçilerine kadro hakkı Anamızın ak sütü gibi helaldir ve bir an önce belediye şirket işçilerine kadro verilmesini istiyoruz. Şirket işçilerimizin bu haklı talebi için mücadeleyi sürdürmeye, örgütlenmeye ve büyütmeye kararlılıkla devam edeceğiz.

Ülkemiz ekonomik, siyasal ve toplumsal krizin yapısal hale geldiği, işçi sınıfının derin bir yoksulluğa sürüklendiği, enflasyon ve faizin tavan yaptığı birden fazla krizin iç içe geçtiği koşullarda işçi sınıfını bire bir ilgilendiren ücretlerde bir denge kurmak ve ücretin satın alma gücünü koruyabilmek gittikçe zorlaşmaktadır.

Ülkemiz’de bu çerçevede ücretler her geçen gün insanca yaşayabilecek bir ücretten uzaklaşmaktadır. Geneli itibariyle Ülkemizde Yapılan toplu sözleşmeler yenisi gerçekleşmeden enflasyonun gerisinde kalmaktadır. Emekçilerin geçinebilecek bir ücretten uzaklaşmasının enflasyon dışında da nedenleri vardır.

Gelir adaletsizliği, vergi adaletsizliği de biz işçilerinin insanca yaşamasını etkilemektedir.

VERGİDE ADALET İSTİYORUZ.

Diğer bir önemli konuda vergi adaletsizliğinin işçiler ve emekçiler üzerindeki yüküdür. Türkiye’de vergi adaletsizliği her geçen gün derinleşiyor. İşçilerin altında kaldıkları vergi yükü ve gelir dağılımı adaletsizdir. Zengin ve varlıklı rant çevreleri daha az vergi öderken, toplumun diğer kesimleri daha çok vergi ödüyor. Bu oran, gelişmiş ülkelerde ise tam tersidir.

Bunun doğrudan bir sonucu olarak, ülkemizde bordrolu çalışan kesimin aylık ücretleri, verginin yılsonuna doğru yükselmesi ve vergi dilimlerine göre artması sebebiyle yılın ikinci yarısında ücretlerimiz sürekli olarak azalmaktadır. Sermaye bizim gibi vergilendirilmezken, sermaye için sürekli vergi afları çıkarken. Bizler, kamuda Alın terinin karşılığını kazananlar Bir önceki aydan farklı olarak ne kazanıyoruz ki. Kardan, Ranttan ve faizden daha çok vergiyi ödüyoruz. Maalesef ortada alın terimizin karşılığından başka bir kazancımız olmadığı gibi, yılın ilk aylarındaki ödemelerimize kıyasla yılın son aylarında ödediğimiz elektrik, su, gaz paraları temel harcamalar güncellemeler gibi sebeplerle artıyor, gelirimiz ise vergi nedeniyle düşüyor. Bu durum çalışan sınıf için yıldan yıla ekonomik açıdan ağırlaşan bir hal almaktadır.

VERGİ ADALETİ ŞART!

> Emek üzerindeki vergi yükü azaltılmalıdır.

> Vergi adaleti sağlanmalıdır.

> Çok kazanandan çok az kazanandan az vergi alınan; karın-rantın-faizin vergilendirilmesine dayanan bir vergi sistemi kurulmalıdır.

İşçilerin talebi, emekçilerin, halkın ve toplumun ihtiyaçlarını önceleyen eşitlikçi, demokratik, kamucu ve sosyal adalet ilkelerine dayanan yeni bir toplumsal düzendir.

Emekliye ayrılmak isteyen arkadaşlarımız Emekli aylığının düşük olması nedeniyle tereddüt yaşamaktadır. ABO yani aylık bağlama oranları tekrar düzenlenmelidir. Avrupada emekli olup yaşlılık aylığı alan insanlar adaletli olan gelir dağılımı yani emekli aylıkları ile dünyayı gezerken bizim ülkemizde aylık bağlama oranları 2000 – 2008, 2008 ve sonrası için sürekli düşürüldüğü için hiçbir arkadaşımız emeklilik sebebiyle olarak kazancının düşmesini istememektedir.

Uzun yıllar bu korku ile işyerinden ayrılamayıp Çalışarak ölmek istemiyoruz. Emeklilik haktır. İnsan onuruna yakışır bir ücret alarak yaşamak ise her emeklinin en doğal ve tabii hakkıdır. Siyasal iktidar bir an evvel ülkemizdeki Emeklilerin tamamını kapsayacak şekilde Aylık Bağlama Oranlarını düzenlemek zorundadır.

Emeklinin durumu da ortadır. Avrupa da çalışan bir kişi emekli olduğunda isterse dünyayı gezerken, bizim emeklilerimiz; İşçi ve memur emeklilerimiz için maalesef ailesiyle birlikte bir restoran da bir yemek yemek ekonomik olarak lükstür.

DİSK’li Kadın Emekçi Arkadaşlarımız Balıkesir Şubemizde faaliyet yürüten Kadın komisyonu ile önümüzde ki ay dan başlayarak Balıkesir Ali Hikmet Paşa medanından; fırsat eşitligi, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, kadına karşı şiddet, pozitif ayrımcılık, taciz konularında basın açıklamaları yapmaya, kadınların sesini duyurmuya başlayacağını da bu basın açıklaması ile Balıkesirimizin emek tarafı olan kurum ve kuruluşlarına hatırlatmaya borç biliriz.

Basın açıklamamıza son verirken,

Tüm bu sömürü düzeni karşısında bizler emeğin hakları, demokrasi, eşitlik ve adalet için, Emeğin Türkiye’si için mücadele ediyoruz. Sermayeyi koruyan ve kollayan, işçi sınıfını ezen ve sömüren bu düzene karşı sesimizi yükseltiyoruz.

Yaşasın işçiler, Yaşasın emekçiler, Yaşasın Emekliler, Yaşasın köylüler, Yaşasın Esnaflar, Yaşasın DİSK, Yaşasın Genel-İŞ Sendikası

Hüseyin OVALI

DİSK/Genel-Şl Sendikası Balıkesir Şube Başkanı

DİSK İŞÇİ HAKLARI VE TOPLUMSAL ADALET İÇİN SES VERİYOR

Whatsapp Image 2024 05 17 At 14.41.39
Whatsapp Image 2024 05 17 At 14.41.21 (1)
Whatsapp Image 2024 05 17 At 14.41.21
Whatsapp Image 2024 05 17 At 14.41.17
Whatsapp Image 2024 05 17 At 14.41.38
Whatsapp Image 2024 05 17 At 14.41.23
Whatsapp Image 2024 05 17 At 14.41.38 (1)
Whatsapp Image 2024 05 17 At 14.41.39 Whatsapp Image 2024 05 17 At 14.41.21 (1) Whatsapp Image 2024 05 17 At 14.41.21 Whatsapp Image 2024 05 17 At 14.41.17 Whatsapp Image 2024 05 17 At 14.41.38 Whatsapp Image 2024 05 17 At 14.41.23 Whatsapp Image 2024 05 17 At 14.41.38 (1)

YUKKON-REKLAM yahya yavuz

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

Sen de yorum yaparak katılım gösterebilirsin  

elit-mantolama

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL