mehmet_ertas_insaat
DEPREM Eğitim Nükleer Fracking

ATOMLU YER ALTI – NÜKLEER KIRIM İLE DOĞAL GAZ – NÜKLEER FRACKING KOMİSYONU 32212

Geleneksel kaya kırımı (fracking) Nitrogliserin kullanımı anlamına gelir! Ankonvansyonal fracking hep Atom-Bombasi kullanımı anlamına gelir! Devrimsel fracking de hep Atom-Bombasi kullanımı anlamına gelir! Yeni teknolji ile fracking de hep Atom-Bombasi..

kafkas_reklam yeliz

Geleneksel kaya kırımı (fracking) Nitrogliserin kullanımı anlamına gelir!
Ankonvansyonal fracking hep Atom-Bombasi kullanımı anlamına gelir!
Devrimsel fracking de hep Atom-Bombasi kullanımı anlamına gelir!
Yeni teknolji ile fracking de hep Atom-Bombasi kullanımı anlamına gelir!
Radyoaktivite Atom bombalı fracking de kaçınılmazdır!
Depremler Atom bombalı fracking de kaçınılmazdır!
Tsunamiler deniz dibinde Atom bombalı fracking de kaçınılmazdır!


İÇERİK

  1. Giriş
  2. Filim Transkriptinin Özeti
  3. Filim Transkripti
  4. Bağlı Makaleler

1. Giriş

Sivil” nükleer teknolojinin “devrimci” kullanımını iyi belgelenmiş ve kamuoyuna tanıtılmış olmasına rağmen ve “hidrolik kırmanın” sadece “hidrolik” olmadığını nasıl unutabildik? Nükleer kırma yöntemi, insanlar hala atom bombalarının sebep olduğu depremlerden, tsunamilerden ve radyoaktiviteden korkmuyorlar, çünkü gördüklerini ve hisettiklerini zihnen kavrayamıyorlar./p>

Nuclear_Fracking_Sounds from Enkidu Gilgamesh on Vimeo./p>

Bugünümüzü anlamak ve geleceğimizi hazırlayabilmek için geçmişimizi bilmemiz gerekiyor.

Bu makale, Periscope Film LLC tarafından güvence altına alınan ve kamuoyuna sunulan tarihi hazinelerden biri olan “ATOMLU YERALTI – NÜKLEER KIRIM İLE DOĞAL GAZ – NÜKLEER FRACKING KOMİSYONU 32212” belgesel filminin tam transkriptini içermektedir.

2. Filim Transkriptinin Özeti

############## Film transkriptinin özetinin başlangıcı #################

1:20
Doğal gaz yer altında birkaç yüz metreden birkaç mile kadar derinliklerde bulunur.

1:28
Doğal gazı tüketime hazır hale getirmek için, gazı içeren kaya oluşumuna bir kuyu açılmalıdır.

1:52
Doğal gaz, genellikle beton kadar sert olan kayalarda bulunur.

1:59
Bu kayada gaz, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük boşluklarda, muazzam derecede yüksek basınç altındadır.

2:21
Bazı alanlarda, gaz taşıyan kaya oldukça gözeneklidir ve boşluklar arasındaki küçük kanallar, gazın kuyu deliğine doğru serbest akışına izin verir.

2:31
Bununla birlikte, çok sıkı ve sert oluşumlarda büyük miktarlarda doğal gaz bulunmaktadır.

2:38
Gazı tutan boşlukları birbirine bağlayan yollar o kadar dar olabilir ki, gaz akışı büyük ölçüde azalır veya kuyu deliğine hiç akamaz.

2:48
Bu nedenle uzun yıllar bu oluşumlarda nitrogliserin kullanımı pratik olmuştur.

3:05
Doğal gaz ve petrol üretimini teşvik etmek için daha verimli yöntemler arayışında, atom patlamalarının muazzam enerjisinin kullanılması önerildi.

3:18
ABD Atom Enerjisi Komisyonu, Barışçıl Atomlar Programı doğrultusunda, 1957’de nükleer patlamaların barışçıl amaçlarla kullanılması konusunda bir araştırma ve geliştirme programı oluşturdu.

4:14
Örnek olarak: 10.000 ton TNT’ye eşdeğer olan 10 kilotonluk bir nükleer patlayıcı, 1 fit (30.48 santim) çapında ve 3 fit (90,44 santim) uzunluğunda olabilir.

4:32
Fiyatı yaklaşık $350.000,– olabilir.

4:37
Fakat, 10.000 ton TNT, çapı 80 fitten (24.38 metreden) fazla olan büyük bir küreyi doldurabilir ve yaklaşık 5 milyon dolara mal olur. Bu 15 kattan daha fazla pahalıdır.

4:55
Ayrıca nükleer verim 2 megatona kadar 200 kat artırılırsa, nükleer paketin çapı 3 fitten biraz fazla ve 10 fit uzunluğunda olabilir ve fiyat iki katına bile çıkmaz ($600.000.–),

5:12
Fakat TNT‘nin verimini 200 katına çıkarmak için, boyutunu 200 katına çıkarmak ve böylece (2.000.000 ton) binlerce yük vagonunu doldurmaya yetecek kadar TNT gerekir. TNT’nin fiyatı 1 milyar doların üzerine çıkar./p>

5:59
Aralık 1967’de, 27 kilotonluk bir nükleer cihaz [2x Hiroşima Atom Bombası] yerinyüzünün 4240 fit (1292,35 metre) altında patlatıldı.

6:11
Projede ABD Atom Enerjisi Komisyonu, El Paso Doğal Gaz Şirketi, ABD İçişleri Bakanlığı Maden Bürosu işbirliği yaptı ve teknik yönlendirme Kaliforniya Üniversitesi Lawrence Radyasyon Laboratuvarı‘ndan geldi.

7:20
Gasbuggy, yalnızca birkaç ayda, yanındaki geleneksel kuyularda birkaç yılın verimi kadar gaz üretti.

7:36
bu sefer Austral Oil Company ve CER Geonuclear Corporation tarafından temsil edilerek, Colorado’da, Ruleson Projesinde yerin 8400 fit (2560,32 metre) altında 40 kilotonluk [3x Hiroşima Atom Bombası] patlamasını içeren ikinci bir gaz stimülasyon testinde işbirliği yapıyor.

8:33
Nükleer patlama, petrol taşıyan kaya oluşumlarından petrol akışını iyileştirmek için de kullanılabilir.

8:40
Bu, geleneksel yollarla mümkün olandan daha fazla toplam petrol kazanımı ile sonuçlanacaktır.

8:49
Böylece marjinal petrol rezervleri ekonomik olarak karlı hale gelir.

8:55
Atom enerjisi sadece üretim için değil, doğal gaz ve petrolün depolanması için de kullanılabilir.

9:32
Yer üstünde depolama çok pahalıdır ve genellikle çekici değildir. Doğal yer altı depolama kapasitesi zaten dolu.

9:57
Doğal gaz, kırık kayaların bacalarına basınç altında pompalanabilmekte ve büyük miktarlar ayrıca bacadan uzanan çatlak ve yarıklarda depolanabilmektedir.

10:09
Yaklaşık 500 milyon fit küp (14.15 Milyon metreküp) gaz, 25 kilotonluk bir patlamanın yarattığı boşlukta basınç altında depolanabilir.

10:40
Ham petrol ve diğer petrol ürünleri de nükleer bir patlamanın yarattığı yerin derinliklerindeki bir boşlukta depolanabilir.

10:49
Su da benzer boşluklarda biriktirebilinir

12:11
Atomik teknik, maliyetli madenciliği ve yer üstünde imbiklemeyi ortadan kaldıracaktır.

12:20
Nükleer plan, petrol şeyl şistini önce atomik bir patlamayla yeraltında parçalamak ve ardından onu yerin binlerce fit altında yerinde ayrıştırmak için ısıtmaktır.

12:34
Isıtılmış şeyl şistinden çıkan ham petrol daha sonra yüzeye pompalanacaktır.

12:41
Bu yöntem, en sonunda petrol şistinde kilitli olan büyük enerjinin insanlık için yararlı olmasına izin verebilir.

13:33
eski bakır liç sanatı ve atom çağındaki yeraltı patlamaları, hepsi geniş ve yeni maden kaynaklarının yaratılmasına katkıda bulunuyor.

13:49
Liç, mineralleri bir sıvı içinde çözerek cevherden çıkarma işlemidir.

13:56
Sonra, mineral dolgulu sıvının çözünmemiş maddelerden ayrılmasıdır.

14:03
Daha sonra çözücü sıvı işlenir ve mineraller kazanılır.

14:11
Bakır ve minerallere olan talep arttıkça marjinal mineral kaynakları kullanmak zorunda kalınmaktadır.

14:18
Saban Demiri Programı, “Sloop” Projesinda marjinal kaynakları kullanmanın bir yolunu işaret ediyor,

14:26
Kennecott Copper Corporation ile birlikte geliştirilmektedir.

14:31
Yine ilk adım, marjinal bir bakır cevheri kütlesindeki yeraltı patlamasıdır.

14:39
Liç işlemi yeraltında yapılacaktır. Cevher yüzeye çıkarılmaz.

14:45
Süzme sıvısı kırılan cevherin içinden geçerek bakırı çözer.

14:51
Bakır içeren sıvı çözeltisi, kırık kayanın bacasının dibinde toplanır.

14:57
Bu çözelti yüzeye pompalanır ve bakı çözeltiden ayrılır .

15:28
Yeni elementlerin keşfi ve izotopların üretimi.

16:10
Patlamanın yakınına yerleştirilen radyoaktif hedef elementler, bu nötron selinin bir kısmını emerek değişir, farklı ağır elementlere dönüşür.

16:23
Böylece, yoğun nötron akışına sahip sözde sadise reaktörü, nükleer fizikçilerin simyacıların asırlık hayalini gerçekleştirmesini mümkün kılıyor.,

16:44
günümüzün nükleer simyacısı yeni elementleri, değerli elementleri ve bilinenlerden daha ağır izotopları keşfetmeyi daha faydalı buluyor.

17:14
Patlayıcının kütlesi, tonlarca kayayı parçalayan ve kilometrelerce öteden kaydedilebilen sismik hareketlere [Depremlere] neden olan enerjiyi serbest bırakır.

17:25
Patlama, darbe alanının ortasındaki kayayı buharlaştıran muazzam bir ısı yaratır. [Ground Zero].

17:32
Bu patlamalar radyoaktivite ürettiğinden, güvenlik önlemleri ve hava koşullarının tespiti garanti edilir.

17:43
yer hareketinden [Depremlerden] yapılarda çok az hasarın meydana gelebileceği yer altı nükleer patlamaları gerçekleştirilmeden önce.

17:53
Patlamalar yerin derinliklerinde meydana geldiği için havaya radyoaktivite salınımı olmaz.

18:00
Binlerce fit kaya, koruyucu bir kalkan görevi görür.

18:06
Sürekli izleme, kuyular ve enstrüman borularından olası radyasyon sızıntısını veya yeraltı suyunun olası kirliliğini tespit eder.

18:24
Çok yönlü Saban Demiri Programının başka bir bölümünde, yeryüzüne daha yakın nükleer patlamalar [gökdelenlerin yıkılması gibi], kamu güvenliğine benzer bir dikkat gösterilerek yürütülür.

18:35
Coğrafya Mühendisliği için planlar çalışılıyor [Geoengineering].

18:40
Dağ geçitlerinin hızlı ekonomik oluşturulması için nükleer patlamalar,

18:48
limanlar, su yönetimi, yüzey madenciliği ve diğerleri ve hatta Panama boyunca deniz seviyesinde yeni bir kanal.

19:15
radyoaktiviteyi en aza indirmek için özel patlayıcılar ve özel yerleştirme teknikleri [daha küçük Atom Bombaları zinciri] kullanarak, çoğunu güvenli bir şekilde yer altına indirip hapsederek.

19:26
Bu arada yer altı mühendisliği için nükleer patlamalar, atomun büyüsüyle endüstriyel hayatımızın bir gerçeği haline geliyor.

######## Film transkriptinin özetinin sonu #################

3. Filim Transkripti

############## Film transkriptinin başlangıcı #################

00:31
Bu, insanın doğal kaynakları değerlendirebilmesi için yeni ve etkili bir yolun hikayesidir.

00:38
genellikle Dünya yüzeyinin derinliklerinde kilitli olan değerli doğal kaynaklar.

00:45
Atom enerjisinin bu önemli soruna nasıl uygulandığının hikayesidir.

00:53
Bu Atomlu Yeraltının hikayesidir.!

1:04
Önemli enerji kaynaklarımızdan biri olan doğalgaz milyonlarca hane ve sanayi müşterisi tarafından kullanılmaktadır,

1:13
ülkenin ve dünyanın birçok yerinde ve bu sayının büyük ölçüde artması bekleniyor.

1:20
Doğal gaz yer altında birkaç yüz metreden birkaç mile kadar derinliklerde bulunur.

1:28
Doğal gazı tüketime hazır hale getirmek için, gazı içeren kaya oluşumuna bir kuyu açılmalıdır.

1:38
Bu gaz taşıyan alanlara genellikle rezervuarlar denir.

1:43
Bu da kimilerini doğal gazın veya petrolün mağaralarda toplandığını zannetmesine neden oluyor ama öyle değil!

1:52
Doğal gaz, genellikle beton kadar sert olan kayalarda bulunur.

1:59
Bu kayada gaz, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük boşluklarda, muazzam derecede yüksek basınç altındadır.

2:09
Gaz taşıyan bir oluşuma dokunulduğunda, yüksek basınç altındaki gaz kuyuya akar ve yüzeye çıkar.

2:21
Bazı alanlarda, gaz taşıyan kaya oldukça gözeneklidir ve boşluklar arasındaki küçük kanallar, gazın kuyu deliğine doğru serbest akışına izin verir.

2:31
Bununla birlikte, çok sıkı ve sert oluşumlarda büyük miktarlarda doğal gaz bulunmaktadır.

2:38
Gazı tutan boşlukları birbirine bağlayan yollar o kadar dar olabilir ki, gaz akışı büyük ölçüde azalır veya kuyu deliğine hiç akamaz.

2:48
Bu nedenle uzun yıllar bu oluşumlarda nitrogliserin kullanımı pratik olmuştur.

2:55
Kuyu deliğine gaz akışını uyarmak ve geri kazanılan toplam gaz miktarını artırmak için çatlaklara neden olacak şekilde patlatmıştır.

3:05
Doğal gaz ve petrol üretimini teşvik etmek için daha verimli yöntemler arayışında, atom patlamalarının muazzam enerjisinin kullanılması önerildi.

3:18
ABD Atom Enerjisi Komisyonu, Barışçıl Atomlar Programı doğrultusunda, 1957’de nükleer patlamaların barışçıl amaçlarla kullanılması konusunda bir araştırma ve geliştirme programı oluşturdu.

3:32
Programa, Peygamber Yeşaya’nın barış kehanetinin her şeyden sonra gerçekleşebileceği umudunu ifade eden Saban Demiri adı verildi (ISAIAH II:IV “… ve kılıçlarını saban demirlerine çevirecekler) …”).

3:44
Yeraltı nükleer patlamaları, konvansiyonel kimyasal patlamalarla birlikte yerini alacak ve büyük olasılıkla giderek artan bir önem kazanacaktır.

3:55</b
Muazzam enerji, kompakt ve kolayca taşınabilir, nispeten ucuz.

4:03

Bu Saban Demiri daha önce ekonomik olarak pratik ve hatta mümkün olmayan işleri yapmak için insan kaynaklarına katacağı yeni çok güçlü bir alettir.

4:14
Örnek olarak: 10.000 ton TNT’ye eşdeğer olan 10 kilotonluk bir nükleer patlayıcı, 1 fit (30.48 santim) çapında ve 3 fit (90,44 santim) uzunluğunda olabilir.

4:32
Fiyatı yaklaşık $350.000,– olabilir.

4:37
Fakat, 10.000 ton TNT, çapı 80 fitten (24.38 metreden) fazla olan büyük bir küreyi doldurabilir ve yaklaşık 5 milyon dolara mal olur. Bu 15 kattan daha fazla pahalıdır.

4:55
Ayrıca nükleer verim 2 megatona kadar 200 kat artırılırsa, nükleer paketin çapı 3 fitten biraz fazla ve 10 fit uzunluğunda olabilir ve fiyat iki katına bile çıkmaz ($600.000.–),

5:12
Fakat TNT‘nin verimini 200 katına çıkarmak için, boyutunu 200 katına çıkarmak ve böylece (2.000.000 ton) binlerce yük vagonunu doldurmaya yetecek kadar TNT gerekir. TNT’nin fiyatı 1 milyar doların üzerine çıkar./p>

5:33
Bu, endüstriyel amaçlar için bir atomik patlama kullanan ilk deneydi. Saban Demiri Programının bu projesi Gasbuggy adını aldı.

5:45
Yer: New Mexico! Amaç: Doğal gaz akışını ve üretimini teşvik etmek için gaz içeren bir oluşumda yer altı patlamalarının kullanımını incelemek.

5:59
Aralık 1967’de, 27 kilotonluk bir nükleer cihaz [2x Hiroşima Atom Bombası] yerinyüzünün 4240 fit (1292,35 metre) altında patlatıldı.

6:11
Projede ABD Atom Enerjisi Komisyonu, El Paso Doğal Gaz Şirketi, ABD İçişleri Bakanlığı Maden Bürosu işbirliği yaptı ve teknik yönlendirme Kaliforniya Üniversitesi Lawrence Radyasyon Laboratuvarı‘ndan geldi.

6:30
Gasbuggy deneyi, nükleer patlamanın çevredeki kayayı buharlaştırdığını, dev bir boşluk oluşturduğunu ve oluşumu her yönden parçaladığını gösterdi.

6:44
Yaklaşık bir dakika içinde boşluğun tavanı çöktü ve moloz dolu bir baca oluştu.

7:00
Gaz üreten oluşumdaki kapsamlı kırılma, gazın kuyu deliğine akması için birçok yeni kanal sağladı.

7:14
Tahminler göre, gaz akışının birçok kez artırıldığını gösteriyor.

7:20
Gasbuggy, yalnızca birkaç ayda, yanındaki geleneksel kuyularda birkaç yılın verimi kadar gaz üretti.

7:30
Gasbuggy’nin sonuçları hâlâ analiz ediliyorken, devlet ve özel sektör,

7:36

bu sefer Austral Oil Company ve CER Geonuclear Corporation tarafından temsil edilerek, Colorado’da, Ruleson Projesinde yerin 8400 fit (2560,32 metre) altında 40 kilotonluk [3x Hiroşima Atom Bombası] patlamasını içeren ikinci bir gaz stimülasyon testinde işbirliği yapıyor.

7:57
Farklı türde bir gaz taşıyan oluşumda daha büyük derinliklerde daha büyük bir patlamanın gaz uyarımı üzerindeki etkisi ne olacaktır?

8:08
İlk cevaplar bile cesaret verici. Diğer gaz stimülasyon çalışmaları geliştirilmekte olup, yeni teknolojinin sağlam bir ticari vaadi olduğunu göstermektedir.

8:25
Benzer şekilde nükleer patlamalar da petrol rezervlerini artırmak için faydalı olabilir.

8:33
Nükleer patlama, petrol taşıyan kaya oluşumlarından petrol akışını iyileştirmek için de kullanılabilir.

8:40
Bu, geleneksel yollarla mümkün olandan daha fazla toplam petrol kazanımı ile sonuçlanacaktır.

8:49
Böylece marjinal petrol rezervleri ekonomik olarak karlı hale gelir.

8:55
Atom enerjisi sadece üretim için değil, doğal gaz ve petrolün depolanması için de kullanılabilir.

9:04
Üretim kuyularından tüketiciye giden gaz akışı, talep düzensizliği nedeniyle önemli ölçüde değişmektedir.

9:14
Bu nedenle, tüketim üretimden daha yavaş olduğunda fazla gazı depolamak için tüketici pazarının yakınında depolama tesisleri sağlanmalıdır.

9:25
Ancak kışın veya talep fazlasının yoğun olduğu diğer zamanlarda kullanıcılara bırakılabilinir.

9:32
Yer üstünde depolama çok pahalıdır ve genellikle çekici değildir. Doğal yer altı depolama kapasitesi zaten dolu.

9:43
Sektör, yanıt için yine Saban Demiri Programına bakıyor.

9:48
Konsept, yer altı depolama rezervuarları oluşturmada nükleer patlamaların kullanılması için geliştirilmiştir.

9:57
Doğal gaz, kırık kayaların bacalarına basınç altında pompalanabilmekte ve büyük miktarlar ayrıca bacadan uzanan çatlak ve yarıklarda depolanabilmektedir.

10:09
Yaklaşık 500 milyon fit küp (14.15 Milyon metreküp) gaz, 25 kilotonluk bir patlamanın yarattığı boşlukta basınç altında depolanabilir.

10:22
Yüksek talepleri karşılamak için bacadan tek bir günde muazzam miktarda gaz çekilebilir,

10:30
kışın en soğuk gününde bile binlerce evin ve fabrikanın ısınma ihtiyacını karşılayacak kadar.

10:40
Ham petrol ve diğer petrol ürünleri de nükleer bir patlamanın yarattığı yerin derinliklerindeki bir boşlukta depolanabilir.

10:49
Su da benzer boşluklarda biriktieebilinir

10:55
ve hatta atıklar ve zararlı ürünler bu şekilde yerin derinliklerine güvenli bir şekilde atılabilir.

11:04
Şeyli petrolü, kömürün yanında Amerika Birleşik Devletleri’nde en bol bulunan ikinci yakıt kaynağıdır.

11:12
Petrol ve doğal gazdan daha bol ama şeylden petrolü çıkarmanın ekonomik bir yolu bulunamadı.

11:20
Sıvı yağ içermeyen yağlı şeyl, yaklaşık 700°F (371,11°C) ısıtıldığında yanan en sıra dışı yumuşak kayadır.

11:32
Petrole benzer sıvı yağa, gaza ve kömür benzeri kalıntıya ayrışır.

11:44
Saban Demiri Programındaki diğer çalışmalar, yer altı nükleer patlamalarının petrol şeyli kullanımını nasıl mümkün kılabileceğini araştıracak.

11:54
Geleneksel üretim yöntemleri iki aşamadan oluşur.
1. Madencilik
2. İmbikleme,

12:04
bu, şeyli ısıtarak ham petrolü çıkarmaktır.

12:11
Atomik teknik, maliyetli madenciliği ve yer üstünde imbiklemeyi ortadan kaldıracaktır.

12:20
Nükleer plan, petrol şeyl şistini önce atomik bir patlamayla yeraltında parçalamak ve ardından onu yerin binlerce fit altında yerinde ayrıştırmak için ısıtmaktır.

12:34
Isıtılmış şeyl şistinden çıkan ham petrol daha sonra yüzeye pompalanacaktır.

12:41
Bu yöntem, en sonunda petrol şistinde kilitli olan büyük enerjinin insanlık için yararlı olmasına izin verebilir.

12:49
Madencilik endüstrisi, Saban Demiri tarafından mümkün kılınan başka umut verici gelişmeler beklemektedir.

12:56
Nükleer patlamaların benzeri görülmemiş gücü, sert kayayı kırabilir ve molozdan bir baca veya bu tür bacalardan bir dizi üretebilir.

13:13
Kırılan malzeme daha sonra geleneksel madencilik teknikleriyle kazanılabilinir.

13:25
Özellikle haberleşme sektöründe artan bakır talebi iki teknolojiyi bir araya getirdi,

13:33
eski bakır liç sanatı ve atom çağındaki yeraltı patlamaları, hepsi geniş ve yeni maden kaynaklarının yaratılmasına katkıda bulunuyor.

13:49
Liç, mineralleri bir sıvı içinde çözerek cevherden çıkarma işlemidir.

13:56
Sonra, mineral dolgulu sıvının çözünmemiş maddelerden ayrılmasıdır.

14:03
Daha sonra çözücü sıvı işlenir ve mineraller kazanılır.

14:11
Bakır ve minerallere olan talep arttıkça marjinal mineral kaynakları kullanmak zorunda kalınmaktadır.

14:18
Saban Demiri Programı, “Sloop” Projesinda marjinal kaynakları kullanmanın bir yolunu işaret ediyor,

14:26
Kennecott Copper Corporation ile birlikte geliştirilmektedir.

14:31
Yine ilk adım, marjinal bir bakır cevheri kütlesindeki yeraltı patlamasıdır.

14:39
Liç işlemi yeraltında yapılacaktır. Cevher yüzeye çıkarılmaz.

14:45
Süzme sıvısı kırılan cevherin içinden geçerek bakırı çözer.

14:51
Bakır içeren sıvı çözeltisi, kırık kayanın bacasının dibinde toplanır.

14:57
Bu çözelti yüzeye pompalanır ve bakı çözeltiden ayrılır .

15:03
Bu nükleer teknik, gelecekte çok çeşitli maden kaynaklarına uygulanabilir, ancak tüm kullanımlar endüstriyel değildir.

15:14
Bu çekirdek örneklerinin ve bu Nötron çarkının yerin derinliklerine yerleştirilmesi

15:23
yer altı atom patlamalarının başka bir bilimsel yönünü gösteriyor.

15:28
Yeni elementlerin keşfi ve izotopların üretimi.

15:34
Elbette laboratuvarlarımızın nükleer reaktörleri, tıpta, sanayide, tarımda ve diğer bilim dallarında pek çok kullanım alanı bulan radyoaktif maddeler üretmektedir.

15:48
Radyoaktif madde izleri, bir reaktörde belirli bir süre boyunca nötron akışına maruz bırakılarak oluşturulur.

15:58
Bununla birlikte, bir yeraltı patlamasının sadise içinde, muazzam miktarda nötron anında serbest bırakılır.

16:10
Patlamanın yakınına yerleştirilen radyoaktif hedef elementler, bu nötron selinin bir kısmını emerek değişir, farklı ağır elementlere dönüşür.

16:23
Böylece, yoğun nötron akışına sahip sözde sadise reaktörü, nükleer fizikçilerin simyacıların asırlık hayalini gerçekleştirmesini mümkün kılıyor.,

16:36
bir elementi diğerine dönüştürmek, ancak eski simyacılar altın yaratmaya çalışırken,

16:44
günümüzün nükleer simyacısı yeni elementleri, değerli elementleri ve bilinenlerden daha ağır izotopları keşfetmeyi daha faydalı buluyor.

16:55
Adını Enrico Fermi’den alan Fermium 257, Amerika Birleşik Devletleri’nde bu şekilde üretilen en ağır metal oldu.

17:04
İlk olarak Einstein tarafından ortaya atılan kütle-enerji ilişkisi, bir yeraltı nükleer patlamasında çok açıktır.

17:14
Patlayıcının kütlesi, tonlarca kayayı parçalayan ve kilometrelerce öteden kaydedilebilen sismik hareketlere [Depremlere] neden olan enerjiyi serbest bırakır.

17:25
Patlama, darbe alanının ortasındaki kayayı buharlaştıran muazzam bir ısı yaratır. [Ground Zero].

17:32
Bu patlamalar radyoaktivite ürettiğinden, güvenlik önlemleri ve hava koşullarının tespiti garanti edilir.

17:43
yer hareketinden [Depremlerden] yapılarda çok az hasarın meydana gelebileceği yer altı nükleer patlamaları gerçekleştirilmeden önce.

17:53
Patlamalar yerin derinliklerinde meydana geldiği için havaya radyoaktivite salınımı olmaz.

18:00
Binlerce fit kaya, koruyucu bir kalkan görevi görür.

18:06
Sürekli izleme, kuyular ve enstrüman borularından olası radyasyon sızıntısını veya yeraltı suyunun olası kirliliğini tespit eder.

18:24
Çok yönlü Saban Demiri Programının başka bir bölümünde, yeryüzüne daha yakın nükleer patlamalar [gökdelenlerin yıkılması gibi], kamu güvenliğine benzer bir dikkat gösterilerek yürütülür.

18:35
Coğrafya Mühendisliği için planlar çalışılıyor [Geoengineering].

18:40
Dağ geçitlerinin hızlı ekonomik oluşturulması için nükleer patlamalar,

18:48
limanlar, su yönetimi, yüzey madenciliği ve diğerleri ve hatta Panama boyunca deniz seviyesinde yeni bir kanal.

19:09
Uzmanlar, bu iddialı planların 1970’lerde gerçeğe dönüşeceğine inanıyor.

19:15
radyoaktiviteyi en aza indirmek için özel patlayıcılar ve özel yerleştirme teknikleri [daha küçük Atom Bombaları zinciri] kullanarak, çoğunu güvenli bir şekilde yer altına indirip hapsederek.

19:26
Bu arada yer altı mühendisliği için nükleer patlamalar, atomun büyüsüyle endüstriyel hayatımızın bir gerçeği haline geliyor.

######## Film transkriptinin sonu #################

4. Bağlı Makaleler

Nükleer fracking hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki makaleleri okuyun:/p>

Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Arasında Barışçıl Amaçlarla Yeraltı Nükleer Patlamalarına İlişkin Anlaşma (ve Protokolü) (PNE Antlaşması)
https://geoarchitektur.blogspot.com/p/amerika-birlesik-devletleri-ile-sovyet.html

Nükleer depremlerle ABD Türkiye’ye jeolojik, psikolojik, ekonomik ve sosyolojik savaşla saldırıyor!
https://geoarchitektur.blogspot.com/p/nukleer-depremlerle-abd-turkiyeye.html

Şubat 2023 Güney Doğu Anadolu depremi üzerine soru ve cevaplar.
https://geoarchitektur.blogspot.com/p/subat-2023-guney-dogu-anadolu-depremi.html

Olan ve gelecek nükleer bomba depremzedeleri için uyarı!
https://geoarchitektur.blogspot.com/p/olan-ve-gelecek-nukleer-bomba.html

Film Metni: NÜKLEER BOMBA FRACKING ATOM ENERJİ KOMİSYONU PROJESİ GASBUGGY 27544
https://ezberbozanmedya.com/film-metni-nukleer-bomba-fracking-atom-enerji-komisyonu-projesi-gasbuggy-27544/

İngilizce’den: Haiti’deki derin kayaların nükleer yıkımıyla gaz ve petrolün kırılması için deprem!
http://geoarchitektur.blogspot.com/p/earthquakes-by-fracking.html

İngilizce’den: Fracking Colonialism!
http://geoarchitektur.blogspot.com/p/fracking.html

İngilizce’den: 9/11 ile Fracking ile Radyoaktivite bağlantısı!
http://geoarchitektur.blogspot.com/p/911-fracking-earthquakes-radioactivity.html

WOW Colorado – nuclear fracking, more fracking and a giant mudslide – what news
George Jucha, Mar 17, 2015

Google Earth Tour of Oil & Gas Wells, Pads and Impoundments
George Jucha, Jun 24, 2013

İngilizce’den: Fracking, nehirleri ve gölleri radyoaktif malzeme ile kirletebilir, çalışma bulgularına göre
http://www.independent.co.uk/news/science/fracking-dangers-environment-water-damage-radiation-contamination-study-risks-a7837991.html

İngilizce’den: Fracking Atıksu Radyoaktif ve Kirlenmiş, Çalışma Bulgularına göre
https://shar.es/1LDq5u

İngilizce’den: Duke Araştırmacıları Fracking Atık Suyunda Radyoaktif Kirlenme Buluyor
https://shar.es/1LDqG8

İngilizce’den: Pennsylvania’daki fracking atık sahasında tehlikeli seviyelerde radyoaktivite bulundu
https://www.theguardian.com/environment/2013/oct/02/dangerous-radioactivity-fracking-waste-pennsylvania

İngilizce’den: Petrol ve gaz atık suyundan kaynaklanan radyoaktivite Pennsylvania dere sedimanlarında devam ediyor: Üç bertaraf sahasındaki tortularda normalden 650 kat daha yüksek ölçülen radyoaktivite.
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180119141157.htm

License of Enkidu Gilgamesh – Sharing is Caring!

YUKKON-REKLAM yahya yavuz

YORUMLAR (3)

Sen de yorum yaparak katılım gösterebilirsin  

elit-mantolama

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL