mehmet_ertas_insaat

Chemtrail nedir? Chemtrail, Desublimation-Trail, Condensation-Trail! Jet motorları bağıl nemi azaltarak sis bulutlarını kesiyor!

“Chemtrail” kavramı ilk olarak ABD Hava Kuvvetleri tarafından Solar Radyasyon Yönetimi (Solar Radation Management, SRM) olarak da adlandırılan iki tür su tohumlaması için kullanıldı. “Chemtrails” her iki türü birleştirir ve esasen bunun temiz troposferik su değil, diğer kimyasal, ince toz malzemelerle karışımı olduğunu ifade eder. Ekim türlerinin farkı, uygulama yüksekliğine ve toz parçacıklarının boyutlarına bağlıdır!

Chemtrail nedir? Chemtrail, Desublimation-Trail, Condensation-Trail! Jet motorları bağıl nemi azaltarak sis bulutlarını kesiyor!
kafkas_reklam yeliz

İÇERİK

 1. Chemtrail terimi!
 2. Desüblimation Şeridi
 3. Kondenzasyon Şeridi
 4. SRM
 5. Bilimciler
 6. Yükseklikler nasıl tahmin edilir?
 7. Kalıcı izler oluşturmak için su buharı kendi kendine donup kalamazmı?
 8. Aerosol örtüsünde jet izi!

1.  Chemtrail terimi!

“Chemtrail” kavramı özlü ve çarpıcı bir kelime olmasına rağmen, Jeomühendislik Mafyası tarafından şeytanlaştırılıyor ve herhangi bir kullanıcı “moron” olarak aşağılanıyor. Arka planı açıklamak gerekiyor! Yalan düzen çağında, tam bilgi güvence verir:

Gerçek hep yalanın tersidirBu nedenle, açıklamalar yalancılar tarafından yapılıyorsa, lütfen her zaman tersini anlayın!

Kurbanların kendilerini sansürlemelerini sağlamak için NLP (Dil ile Sinirsel Yazılım) yöntemleriyle yapılan yalanların zihinsel duvarlarını yıkmadan, zihinsel sefalet matrisinden kurtuluş olmayacaktır.

“Chemtrail” kavramı ilk olarak ABD Hava Kuvvetleri tarafından Solar Radyasyon Yönetimi (Solar Radation Management, SRM) olarak da adlandırılan iki tür su tohumlaması için kullanıldı. “Chemtrails” her iki türü birleştirir ve esasen bunun temiz troposferik su değil, diğer kimyasal, ince toz malzemelerle karışımı olduğunu ifade eder. Ekim türlerinin farkı, uygulama yüksekliğine ve toz parçacıklarının boyutlarına bağlıdır!

Büyük ince toz taneleri, dikey sislemeyi böylece kendi savaş gemilerinin, savunma sistemlerinin görünmesini engellemyi sağlar.

Aerial Smoke Curtain – Eerie and Surreal
OkraJoe, Dec 28, 2011

Küçük ince toz taneleriyle yatay sislenmeyi ve böylelikle gökten yeri veya yerden göğü görmeyi ve böylelikle bombardıman uçaklarının veya yerdeki savunma sistemleri ve manevraların görünnmesi engellenir.

Öte yandan, bir hava saldırısı durumunda, yerdeki savunucular, sis örtüsünün üzerindeki hava sahasında neler olduğunu görmekte zorlanırlar.

Bu nedenle tipikgökteki uzun şeritler, ince toz uygulamasının başlangıcında yalnızca kısa bir süre için görünür. Amaç, düşman keşiflerinin sis örtüsünün arkasındaki, altındaki veya üstündeki faaliyetleri göremesini engellemektir.

En geç 1991’den beri çok daha yaygın olarak kullanılan ve küresel olarak uygulanan iklim kontrolü ile su döngüsünü ve karbon döngüsünü yönetmek amacıyla sisleme yöntemlerinin ticari kullanımını burada daha ayrıntılı olarak açıklamak istiyorum.

Bunu anlamak için orta ve üst troposferdeki fiziksel koşulları ve bunların etkilerini kısaca ele almalıyız.

2. Desüblimation Şeridi

SRM ağırlıkla 6km ila 12km arasında uygulanır. Süreç, desüblimasyon izlerinin oluşturulmasıyla başlar. Bu tür izler çok sık gözlemlenebilir ve birçok kişi bunlara “Chemtrails” adını verir. Desüblimasyonun anlamı diger makalelerde daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Kendi araştırmanızlada desüblimasyon hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Desüblimasyon şeritleri yaklaşık 1 saatlik püskürtmeden sonra

 • kapalı bir desüblimasyon örtüsü oluşturur,
 • güneş ışığını engeller,
 • kristal buzlanmayla daha fazla su biriktirerek çevredeki hava katmanını kurutur ve
 • böylece yüzeyden yukarı doğru hızlandırılmış bir nem difüzyonunu tetikler.

Bu kurumanın etkisi yüzeyde de hissedilir:

 • Ani hava basıncı değişimi, baş ağrısına ve denge hissinin bozulmasına neden olur.
 • Metal nesnelere dokunulduğunda elektrik deşarjları meydana gelir, örneğin araba kapısını açarken.

3. Kondenzasyon Şeridi

6 km’den yaklaşık 3 km’ye kadar kirli yoğunlaşma şeritleri, ince toz parçacıklarının püskürtülmesiyle oluşturulur. Bu tür Chemtrail’ler daha az gözlemlenir, ancak çok uzun düzenli şekilleri ve çoğunlukla sarı renkleri ile doğal kümülüs bulutlarından açıkça ayrılabilirler. Nemli sıcak havanın yükselmesiyle oluşmadıkları kolayca görülebilir.

Garip “mammatus bulutları” da yapay aerosol bulutları kategorisine giriyor.

Low Tropospheric SRM

Bu düşük troposferik aerosol yoğuşma izlerini, ince toz parçacıkları tarafından da artırılabilecek olan kıyıya yakın doğal inişli çıkışlı ve dağ tepe bulutları ile karıştırmayın.

Roll Cloud Over Lake Michigan

Öte yandan, suyun yükselmesini hızlandırmak için alt troposferde toz şeritleri serpilir. Bunlar genellikle “yuvarlanan bulutlar” olarak pazarlanır; bu, özellikle uzunluk ve şekil açısından, doğal koşullar altında pek olası değildir. Aşağıdaki örnekteki kendi başına deniz boyunca karadan hareket ediyor, ki bu hiç doğal olamaz.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Roll-cloud.JPG

İşte iklim kontrol endüstrisinin yere yakın aerosol bulutlarından daha fazla örnek.

What’s going on in the sky over Virginia???
By Strange Sounds – Feb 9, 2018
https://strangesounds.org/2018/02/whats-going-on-virginia-sky-roll-cloud.html

Bütün bunlar da doğal değil, iklim kontrol endüstrisinin görünen faaliyetleridir.

4. SRM

Su tohumlama yöntemi “Güneş Radyasyonu Yönetimi” (SRM = Solar Radiation Management) olarak adlandırılır, daha doğrusu “Troposferik Güneş Radyasyonu ve Su Yönetimi” (TSRWM = Troposperic Solar Radiation & Water Management) olarak adlandırılmalıdır, çünkü SRM’nin ana hedefi üst Troposfer’de (Ilıman İklim Bölgesinde yaklaşık 6km ila 11km) su akışlarının yönetimidir. .

TSRWM ile Jeomühendislik uygulamları sadece bilgisizler “kanıtlanmamış” zanneder! Meteoroloji ve Su Fiziği temel bilgilerine dayalı olarak, su yönetimi sürecinin günlük uygulaması kolayca gözlemlenebilir.

Sadece büyük bir algı hatasını ortadan kaldırmak için – SRM’nin hedefi iyi niyetle “hava durumunu etkilemek”, “küresel ısınmayı önlemek”, “iklimi kurtarmak”, “kutup ayılarını kurtarmak” veya başka saçmalıklar değil, askeri üstünlük, düşmana zarar vermek, küresel su döngüsü idaresi ve su ticarettidir. Bu su ihtiyacı olan ve parasını ödeyen müşterilere ulaştırılır. Başkaları ise kuraklık ve aşırı hava durumlarıyla cezalandırılır.

Değişen hava, bu uygulamanın doğrudan bir sonucudur. Aşırı hava olayları, sel, iri dolu, yıldırımlar ve kuraklıklar nedeniyle maddi hasar ve ölüm, İKLİM KONTROLÜNÜN beklenen, istenen ve kaçınılmaz ZARARLARIDIR!

UYUM” kavramını “küresel ısınma” bağlamında kullandıklarında, bu “kaçınılmaz” teknolojinin “gerekli bir kötülüğü” olarak tali hasarın kabul edilmesini umuyorlar.

Yasal altyapı, İklim Anlaşmaları, CO2-Vergisi, Su Hakları, Hava Sahası Hakları ve Güneş Işığı Hakları ile hazırlanmıştır. Şimdiye kadar, hepsi yasa dışı. Bence iklim kontrolü gerçekten yasallaştırılamaz çünkü her zaman bir suç olacaktır.

İklim kontrolü, nükleer kırma, zihin kontrolü, nüfus kontrolü, öjeni, teknokrasi vb. yasallaştırma ve normalleştirme, kaçınılmaz direniş yaratan ve orta ve uzun vadeli düşüşe yol açan bir adaletsizlik sistemi yaratır.

Bill Gates, Klaus Schwab, Elon Musk, Warren Buffet ve benzerleri gibi süper zenginler, psikopatlar, dolandırıcılar, yalancılar ve öjenik üst faşistler bunu bastırmak isteyebilir ama aslında oldukça yalnızlar! Onlara uşak olarak hizmet edenler, onları “koruyan” ve emirleriyle başkalarına zarar verenler bile onların kurbanıdır ve her an silahlarını psikopat efendilerine karşı çevirebilirler!

5. Bilimciler

TSRWM’nin temel mekanizmaları gizli bilgi değildir, Meteoroloji ve Su Fiziğinin temelleridir.

Sözde “ünlü iklim bilimcileri” – burada isimlerini kusmak istemiyorum – bilim adamı değiller. Propaganda fahişeleri tarafından “bilim adamı” olarak çerçevelenen propaganda çoğaltıcılarıdır. Zümresine lanet olsun!

“Bilim adamı” kavramı bir pazarlama aracı olarak kullanılıyor, çünkü insanların çoğu rahiplerin, hahamların, şamanların veya mollaların yalanlarına inanmıyor, ancak yalanlar “bilimin alameti farikası” ile sunulduğunda, kimse düşünmüyor ve sorgulamıyor.

Bilim adamlarının “varsayılan zeka”larının abartılı saygısından korkan ve kendi düşük seviyeli eğitimiyle sınırlayan çoğu insan, sözde bilimsel dolandırıcılığa direnmeye ve meydan okumaya cesaret edemiyor.

Bilime inanmak, dindarlığın en aptalca türüdür, çünkü inananlar dindar ve hatta ateist olmadıklarını ve “yalnızca bilime inanacaklarını” iddia ederek kendilerini her zaman “güvenli tarafta” hissederler. Bu durum, herhangi bir düzenbazın bu zavallı cahillerin suistimal etmesi ve yağmalaması için bir davettir.

Örneğin ABD’de 31.000’den fazla gerçek bilim adamı örgütlenmiş ve Klimatizm sapkınlığının spekülasyonlarında yanıldığını beyan etmişlerdir. 100 kadar Alman bilim adamı da bu ideolojinin yanlışlarını açıklıyor ama medyal fahişeler (ana akım medya) onların yayınlarını tamamen görmezden geliyor. Karşı görüş ve karşı bilgi ve bilimsel kanıt geniş toplum kitlesine ulaşamıyor.

Bu arada bilim topluluğu, yalan yanlış eğitimle, çökmekte olan ve aptal bir sözde bilgi kastına dönüştü. Çünkü “karbondioksitin geri besleme etkisiyle sera etkisi”ne inanan her öğrenci ve akademisyen, özellikle de meteoroloji, klimatoloji, fizik, kimya veya diğer temel alanlardaki fakültelerden, ölümcül bir moron ve tam bir cahildir! Bu tür aptallar, bilimi siyasi suçlar için araçsallaştırabilmek ve kötüye kullanabilmek için II. Dünya Savaşı’ndan bu yana geçen on yıllarda yaratıldı. Hiçbir şey bilmeden ve anlamadan sadece aldatmacaya inanıyorlar!

Proof of Retrofit Aerosol Spraying Nozzles …

Chemtrails: Evasive Action! Must SEE!!

https://youtube.com/watch?v=TiZpHnaqNXA

6. Yükseklikler nasıl tahmin edilir?

Bir jetin irtifası, görünen boyutuyla tahmin edilebilir, ancak Troposfer içinde bazı önemli ve destekleyici sınırlar var. Buradaki veriler Ilımlı İklim Bölgesi (mesela Orta Avrupa) için geçerli, ama Kutuplar’da daha düsük ve Ekvator’da daha yüksek.

 1. Yaklaşık 2 km de 0°C sınırı.
 2. Yaklaşık 6 km de Cirrus sınırı.
 3. Yaklaşık 9 km de tozsuz yoğunlaşma şeritlerinin hafif başlangıcı.
 4. Yaklaşık 10 km de tozsuz yoğunlaşma şeritlerinin net oluşumu.
 5. Yaklaşık 11 km de Troposfer’in üst uç sınırı ve Tropopoz’un başlangıcı.
 6. Toz serpildiğinde şeritler daha düşük seviyelerede ve kalıcı yoğunlaşıyor!

9 km irtifanın altındaki herhangi bir görünür yoğunlaşma şeridi, uçuş parkuruna toz eklendiğinin göstergesi ve delilidir.

Bu 9km’nin üzerindeki herhangi bir kalıcı yoğunlaşma şeridi içinde geçerlidir.

Bu, Güneş Radyasyonu Yönetimi (SRM) yöntemi için Troposferik Aerosol Enjeksiyonudur (TAI).

7. Kalıcı izler oluşturmak için su buharı kendi kendine donup kalamazmı?

Hayır, mikroskobik buhar damlacıkları geri süblimleşme olmadan donarsa, damlacık şeklinde donar ve kristal oluşturmazlar. Buz damlacıkları olarak kütlelerini korurlar ve büyümezler. Ortam ısınır ısınmaz eriyip tekrar mikro damlacıklara dönüşürler.

Sonuç olarak, her gözlemci sirrus bulutlarını gördüğünde ince tozun kaynağını sormalıdır ve eğer bu sirruslar  bir uçağın arkasında kalıcı oluşur ve genişlerse, bu uçağın kasıtlı olarak ince toz partikülleri üflediğinin delilidir, çünkü kalıcılık sadece toz partkülleriyle mümkündür.

Dikkat edin, ince toz türbinden gelmez ve kerozenin yanmasından kaynaklanan ölçülebilir ince toz yoktur!

Kerozen yüksek oranda saflaştırılmış, kükürtten arındırılmış ve suyu alınmış bir yakıttır ve türbinlerde yaklaşık 1700°C ila 1800°C’de neredeyse hiç kurum olmadan yakılır. Daha yeni motorlarla sıcaklık ve verimlilik daha da yüksek ve yakım daha temiz. Aşağıdaki makalelerde bununla ilgili daha fazla bilgi.

90% air, 7% CO2, 2.8% water vapor
https://geoarchitektur.blogspot.com/p/90-air-7-co2-28-water-vapor.html

Turbofan Turbine:

High bypass turbofan engines!
http://geoarchitektur.blogspot.com/p/high-bypass-turbofan-jet-engines.html

8. Aerosol örtüsünde jet izi!

Halihazırda bir aerosol bulutları tabakası olduğunda, içinden uçan bir jet bunu kesecektir, çünkü egzoz havası sıcaktır ve çok daha düşük bir bağıl nem oranına sahiptir. Sonuç aşağıdaki gibi görünecektir.

Uçan jet, aerosol yapı tozu püskürtürse, önce kesecek ve ardından aşağıdaki gibi aerosol tabakası içinde yeni kalıcı iz oluşturacaktır.

Earth Expeditions: A Natural Cloud/Climate Laboratory

MIG-29 High Altitude – 8-Camera view + Flight Data
6,860,509 views•Sep 26, 2016

İngilizceden: Namibia: NASA bilimcileri Walvis Körfezine geliyor
http://allafrica.com/stories/201608300602.html

Namibya kıyısı, yeryüzünde sürekli düşük seviyeli bulutlara sahip üç yerden biridir ve bulutlarla karışan iç yangınlardan çıkan duman şeklinde küçük aerosol parçacıklarının sürekli olarak beslendiği bu tür tek konumdur. NASA’nın Bulutların Üzerindeki Aerosol Gözlemleri ve Etkileşimleri (ORACLES) görevi, bu parçacıkların bulutlarla nasıl etkileşime girdiğini gözlemleyecek ve ölçecek ve gezegeni ısıtma veya soğutma yeteneklerini değiştireceğini tespit edecektir.


License of Enkidu Gilgamesh – Sharing is Caring!

YUKKON-REKLAM yahya yavuz

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

Sen de yorum yaparak katılım gösterebilirsin  

elit-mantolama

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL